Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen, University Medical Center Groningen (UMCG), Trinity College Dublin & Universitat de Barcelona's online course, Gezondheid na je zwangerschap: Hoe voel jij je?. Join the course to learn more.
Vrouw die in de spiegel kijkt
Zelfbeeld

Volgende week: geestelijke gezondheid

We zijn aan het einde van de tweede week gekomen. Bedankt voor al je opmerkingen en input voor deze cursus.

Week 3 gaat helemaal over je geestelijke gezondheid na de geboorte. Je luistert naar vrouwen die hulp hebben gezocht voor hun geestelijke gezondheidsproblemen, je krijgt informatie over postpartum depressie en angst en je leert praten met een zorgverlener.

Volg ons naar Week 3 om meer te weten te komen over de gezondheid van vrouwen na het moederschap.

Zou je misschien mee willen doen aan ons onderzoek?

Het team nodigt je uit om mee te doen aan het MAMMI-onderzoek. Je kunt hierin je mening geven over de tweede week van de cursus. Klik hier om naar de enquête te gaan die maximaal 5 minuten duurt. De enquête is vrijwillig en je hoeft deze niet te doen als onderdeel van de cursus.

Dit is een link naar een externe site met vragenlijsten van het MAMMI onderzoek van UMCG/RUG en Trinity College Dublin. Alle gegevens worden anoniem verzameld om de cursus te evalueren. Ethische goedkeuring voor deze studie werd verleend door Trinity College Dublin. Voor meer informatie zie deze website.

Let op: dit is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door UMCG/RUG en Trinity College Dublin en uw deelname is onderworpen aan het eigen beleid en de voorwaarden van de universiteit. Jouw deelname aan het onderzoek heeft geen effect op jouw studievoortgang, cijfers of FutureLearn-profiel.

Share this article:

This article is from the free online course:

Gezondheid na je zwangerschap: Hoe voel jij je?

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: