Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen, University Medical Center Groningen (UMCG), Trinity College Dublin & Universitat de Barcelona's online course, Gezondheid na je zwangerschap: Hoe voel jij je?. Join the course to learn more.
2 vrouwen met hun arm om elkaar heen
Steun

Tip van de week: vraag om hulp

Wanneer je moeder wordt is dit meestal een prachtige maar ook stressvolle gebeurtenis in je leven. Het brengt grote veranderingen voor je leven met zich mee. Veel vrouwen worstelen hiermee. Vaak denken ze dat ze de enige zijn die het moederschap moeilijk vinden.

De tip van de week is daarom ook: zoek ondersteuning op het moment dat je die nodig hebt.

  • Praat met iemand. Praat met je partner, een vriend of een familielid. Vertel hen hoe je je echt voelt.
  • Vraag om hulp. Bedenk waar je mee geholpen zou kunnen zijn. Kan een vriend of een familielid je baby voeden? Dit kan met kunstvoeding, maar ook met gekolfde melk als je borstvoeding geeft. Borstvoeding geven betekent niet dat je alle voedingen zelf hoeft te doen. Kunnen ze een maaltijd voor jou klaarmaken? Kunnen ze helpen met (een deel van) het huishouden?
  • Neem contact op met je huisarts als je het echt heel erg moeilijk krijgt en vertel hoe je je voelt. Vraag om informatie en zorg ervoor dat je gezondheid prioriteit heeft.

Om hulp vragen is een teken van kracht, niet van zwakte. Het is iets positiefs wat je voor jezelf doet en het zorgt ervoor dat het jou en je baby allebei beter gaat.

Yvonnes advies

Yvonne, een van de moeders die je eerder over dit onderwerp hebt gehoord, geeft een goed advies:

Wees niet bang om hulp te vragen. Doe wat je hart je ingeeft. Als je het gevoel hebt dat je je lichamelijk of geestelijk niet goed voelt, ga dan naar je huisarts en vertel precies hoe je je voelt. Als je het gevoel hebt dat er niet naar je geluisterd wordt, hou dan net zolang vol totdat er wel geluisterd wordt. De huisarts is het eerste aanspreekpunt wanneer je je niet goed voelt en heeft de plicht je te begeleiden en de beste behandeling te geven die er is. Ga door met de behandeling totdat je je weer goed voelt. In de ogen van je baby ben jij nummer één! Dus je moet zelf je gezondheid ook op nummer één zetten.

Share this article:

This article is from the free online course:

Gezondheid na je zwangerschap: Hoe voel jij je?

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: