Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen, University Medical Center Groningen (UMCG), Trinity College Dublin & Universitat de Barcelona's online course, Gezondheid na je zwangerschap: Hoe voel jij je?. Join the course to learn more.

Jouw ring van steun

Laten we kijken naar je sociale netwerk. Jij en je baby staan in het midden. Om jou heen staan verschillende soorten mensen, dichtbij en minder dichtbij, zowel online als offline, die jou kunnen helpen.

Het is belangrijk om je netwerk in kaart te brengen omdat hoe breder je netwerk is, hoe groter de kans is dat je voldoende steun kunt vinden, ter ondersteuning van je eigen geestelijke en lichamelijk gezondheid.

Ring van steun

Kijk naar het plaatje en beantwoordt de volgende vragen.
Met wie kan jij praten?
Wie luistert er naar jou?
Wie heb jij in je leven nodig om geestelijk en lichamelijk gezond te blijven of weer te worden?
Kijk naar het plaatje en bedenk wie jou kan voorzien van welke hulp:
Wie geeft er praktische hulp?
Wie geeft er advies?
Wie geeft er informatie?
Wie knuffelt je?
Wie kan je in vertrouwen nemen?
Wie vertrouw je?
Wie kan ervoor zorgen dat jij tijd voor jezelf kunt maken en nemen?
Wie geeft je emotionele steun?
Met wie kan je plezier hebben?
Wie kan je professionele hulp bieden?
  • Missen er mensen in deze lijst die wel belangrijk zijn in je leven?
  • Is er een verschil tussen online steun en persoonlijke steun in het dagelijks leven?

Share this article:

This article is from the free online course:

Gezondheid na je zwangerschap: Hoe voel jij je?

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: