Want to keep learning?

This content is taken from the Dublin City University's online course, Irish 102: An Introduction to Irish Language and Culture. Join the course to learn more.

Skip to 0 minutes and 1 second[Music Playing] Táim ag súil go mór leis an oíche anocht. Táim ag dul ag damhsa. Cad a bheidh á chaitheamh agat? Gúna, jíons, sciorta, blús deas? Níl mé cinnte. Sciorta? Ní dóigh liom é. Cad faoin ngúna seo? Tá an gúna ródhearg. Cad faoin mblús bándearg seo agus na jíons sin? Sin níos fearr! Cén saghas bróg a chaithfidh tú? Cad faoi na cinn seo? Níl siad go deas! An bhfuil cinn eile le sála arda agat? Cad faoin bpéire seo? Tá na cinn sin níos fearr! Ceart go leor. Bain taitneamh as an oíche! Go raibh maith agat, a Ghráinne. [Music Playing]

Ag caint faoi éadaí/Talking about clothes

Watch the video to listen to a dialogue of two people talking about clothes. You can listen to each line of the audio once again by clicking on the text below.

Táim ag súil go mór leis an oíche anocht. Táim ag dul ag damhsa. I am really looking forward to tonight. I am going dancing.
Cad a bheidh á chaitheamh agat? Gúna, jíons, sciorta, blús deas? What will you be wearing? A dress, jeans, a skirt, a nice blouse?
Níl mé cinnte. Sciorta? Ní dóigh liom é. Cad faoin ngúna seo? I am not sure. A skirt? I don’t think so. What about this dress?
Tá an gúna ródhearg. The dress is too red.
Cad faoin mblús bándearg seo agus na jíons sin? What about this pink blouse and those jeans?
Sin níos fearr. Cén saghas bróg a chaithfidh tú? That is better. What type of shoe will you wear?
Cad faoi na cinn seo? What about these ones?
Níl siad go deas. An bhfuil cinn eile le sála arda agat? They are not nice. Do you have any others with high heels?
Cad faoin bpéire seo? What about this pair?
Tá na cinn sin níos fearr. Those ones are better.
Ceart go leor. OK
Bain taitneamh as an oíche. Enjoy the night.
Go raibh maith agat, a Ghráinne. Thank you, Gráinne.

Try to practise the conversation above out loud to aid memory and retention.

Share this video:

This video is from the free online course:

Irish 102: An Introduction to Irish Language and Culture

Dublin City University