Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen's online course, Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht. Join the course to learn more.

De rechtsbronnen

In deze video legt Adriaan uit waar je het recht kunt vinden. Met andere woorden: wat zijn de rechtsbronnen?

Share this video:

This video is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: