Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen's online course, Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht. Join the course to learn more.
Zoeken op wetten.nl
Zoekpagina van wetten.nl

Wetten zoeken en interpreteren

Een jurist is iemand die het recht bestudeert. Het is niet zo dat een jurist slechts in de wetboeken naar de juiste regels zoekt om die vervolgens toe te passen. De wettekst geeft namelijk vrijwel nooit direct een oplossing, maar dient veelal als aanknopingspunt. Een jurist moet een regel dan ook uitleggen om er zo achter te komen wat die regel inhoudt. Een jurist moet de regel ‘interpreteren’.

Een regel kan bijvoorbeeld in een wet staan. Natuurlijk staan veel wetten tegenwoordig niet alleen op papier, maar zijn ze ook digitaal beschikbaar. Eén van de sites waarop je allerlei wetten kunt vinden is www.wetten.nl. Zoek op de site eens bij ‘In de titel’ op ‘Grondwet’. Je moet daarna nog een keer doorklikken om bij de Grondwet te komen (zie de afbeelding bovenaan deze stap).

In de volgende stappen zul je zelf allerlei wetten moeten opzoeken. Als je de [ctrl]-toets ingedrukt houdt als je op de link klikt, opent de pagina in een nieuw tabblad. Zo kun je de de wetgeving en de opdrachten gemakkelijk naast elkaar houden.

Je ziet dat de Grondwet verdeeld is in hoofdstukken, paragrafen en artikelen. Die artikelen kunnen weer worden onderverdeeld in leden (enkelvoud: lid). Die leden kunnen ook weer worden onderverdeeld, maar laten we het hier eerst maar bij houden.

De Grondwet is enorm belangrijk. Zo staat in artikel 1 het gelijkheidsbeginsel (allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld) en een verbod op discriminatie (discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan). In artikel 4 vinden we bijvoorbeeld het kiesrecht en in artikel 8 de vrijheid van vereniging. Dit zijn allemaal grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten genoemd. Het zijn vrijheden en aanspraken van individuele burgers jegens de overheid en, in sommige gevallen, jegens elkaar.

Share this article:

This article is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen