Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen's online course, Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht. Join the course to learn more.

Arresten van de Hoge Raad

Als een partij ook bij het gerechtshof zijn zin niet krijgt, kan zij in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Zij vraagt dan aan de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof te vernietigen.

De Hoge Raad kijkt niet meer naar de feiten, die staan vast. Enkel de vraag of het hof het recht correct heeft toegepast, wordt door de Hoge Raad beantwoord. De ‘eiser tot cassatie’ dient bij de Hoge Raad klachten in over hoe het gerechtshof met het recht is omgesprongen (de verweerder mag dit overigens ook).

Soms zijn deze zaken nogal complex en de arresten van de Hoge Raad zijn dikwijls erg lang. Om zo’n uitspraak te kunnen analyseren moet je ‘slim lezen’. Als je van tevoren al weet waar welke onderdelen staan, gaat het zoeken een stuk gemakkelijker!

Dit is een voorbeeld van een civiel arrest van de Hoge Raad. De structuur van zo’n arrest is als volgt:

Het geding in feitelijke instanties

Dit gedeelte gaat over het verloop van de procedure bij de rechtbank en het gerechtshof.

Het geding in cassatie

Hier wordt kort samengevat wat het verloop was van de behandeling door de Hoge Raad.

Beoordeling van het middel

Dit is vaak het langste gedeelte van het arrest. De Hoge Raad somt hier de feiten op en beoordeelt hier de standpunten van de partijen.

Beslissing

De Hoge Raad kan de uitspraak van de lagere rechter (vaak het gerechtshof) in stand houden (en dus het beroep verwerpen) of het arrest vernietigen. Als de Hoge Raad de uitspraak van de lagere rechter vernietigt, kan hij de zaak soms zelf afdoen, maar dikwijls wordt de zaak weer voorgelegd aan het gerechtshof. Terugwijzen kan naar het hof dat de zaak reeds eerder heeft behandeld; verwijzen kan naar een ander hof. De Hoge Raad geeft in zijn arrest vaak aanwijzingen over de manier waarop het hof zou moeten oordelen.

Arresten die gaan over zaken op andere rechtsgebieden hebben een iets andere structuur, maar ook die zal je na deze week beter kunnen lezen.

Share this article:

This article is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen