Het levensverhaal van de Grondwet

Waar komt onze Grondwet vandaan?

Onze huidige Grondwet stamt uit 1983. Echter, al in 1798 legde de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk al enkele fundamentele vrijheden vast, zoals de vrijheid van godsdienst, drukpers en vergadering. Door de eeuwen heen heeft de Grondwet verschillende grote herzieningen en wijzigingen ondergaan. Na de grote herziening van 1983 hebben er enkel nog kleine wijzigingen plaatsgevonden.

Share this video:

This video is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen