Wat is de Grondwet?

Wat staat er allemaal in de Grondwet?

De grondrechten vormen een belangrijk onderdeel van de Grondwet. Daarnaast bevat de Grondwet regels voor de inrichting van onze staat, zoals de toekenning van belangrijke bevoegdheden aan staatsinstellingen en de verhouding tussen het rijk, de provincies en de gemeenten.

Share this video:

This video is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen