Wat zijn grondrechten?

Wat zijn grondrechten?

Grondrechten vind je terug in de Grondwet, maar ook in verdragen, zoals het ‘Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden’ (kortweg, het EVRM). Wat is de functie van grondrechten? Mag de overheid grenzen stellen aan de uitoefening van ervan?

Share this video:

This video is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen