De grondrechten in het EVRM

De grondrechten in het EVRM zijn in principe uitsluitend klassiek. Deze rechten garanderen de vrijheid van de burgers tegenover de overheid.

Hoewel we in deze cursus gebruikmaken van de Grondwet en het EVRM, zijn er nog veel meer regelingen waar je grondrechten tegen kunt komen. De belangrijkste zijn:

Share this article:

This article is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen