Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen's online course, Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht. Join the course to learn more.

Horizontale werking

We hebben het tot nu toe hoofdzakelijk gehad over hoe grondrechten de burger beschermen tegen de machtige staat: de verticale werking van grondrechten.

Grondrechten kunnen soms echter ook burgers en/of bedrijven jegens elkaar beschermen. Dat heeft te maken met de erkenning van het fundamentele karakter van sommige grondrechten en/of de afhankelijkheidspositie waarin burgers zich soms tot grote private bedrijven kunnen vinden (vergelijkbaar met de afhankelijkheid van de staat). Dit noemen we de horizontale werking van grondrechten.

Niet alle grondrechten zijn echter ‘geschikt’ voor horizontale werking, omdat ze puur gericht zijn op de verhouding tussen de burger en de staat. Zo staat er in art. 22 lid 1 Gw dat de overheid maatregelen moet treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Dit is dus niet iets wat burgers op grond van dit artikel van elkaar mogen verlangen.

Share this article:

This article is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen