Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen's online course, Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht. Join the course to learn more.

De zaak Van Dijke

Vaak zijn regels uit de Grondwet (zoals grondrechten) verder uitgewerkt in een andere regeling, zoals een formele wet.

De Grondwet vormt dus een basis voor verdere regelgeving. Zo is art. 1 van de Grondwet (gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod) bijvoorbeeld verder uitgewerkt in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB) etc.

Grondrechten kunnen ook doorklinken in wetsartikelen. Vergelijk art. 1 van de Grondwet maar eens met art. 137c van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit artikel is een beperking op de vrijheid van meningsuiting (art. 7 Gw). Je mag zeggen wat je denkt, maar er zijn grenzen. Strafbare belediging is een voorbeeld van zo’n grens.

We gaan kijken naar een zaak die gaat over art. 137c Sr en de vrijheid van meningsuiting. Dit is de zaak Van Dijke. Het is geen recente zaak (1998), maar het is wel een mooi voorbeeld en een uitstekend uitgangspunt.

Van Dijke, destijds Tweede Kamerlid voor de Reformatorische Politieke Federatie (RPF), deed tijdens een interview met de Nieuwe Revu enkele uitspraken die bij sommigen in het verkeerde keelgat schoten. Voor deze uitspraken werd hij door het Openbaar Ministerie vervolgd.

Lees het vonnis van de rechtbank en het arrest van het hof. Deze kun je hieronder vinden onder ‘downloads’.

Het zijn uitspraken van strafrechters, dus de structuur is wat anders dan je gewend bent van Week 1. De oefening met het lezen van uitspraken uit Week 1 kan je echter wel goed helpen. Ga gerust terug naar die week om die oefening nogmaals te doen.

Hieronder vind je ook twee zogenaamde ‘noten’. Een noot (of ‘annotatie’) is juridisch commentaar op een vonnis of een arrest van een gerenommeerde rechtsgeleerde (de ‘annotator’).

Je zult de uitspraken en de noten nodig hebben in de volgende stap. Via ctrl + linkermuisknop of rechtermuisknop ‘open in nieuw tabblad’ kun je de documenten openen in een nieuw tabblad.

Share this article:

This article is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen