Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen's online course, Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht. Join the course to learn more.

Het kelderluik

Bekijk de bovenstaande video. Wat denk jij? Moet Coca Cola de schade vergoeden?

De reden dat meneer D de rechtspersoon Coca-Cola - en niet meneer S - aanspreekt, is dat meneer S een werknemer is van Coca-Cola. De werkgever is in veel gevallen aansprakelijk voor schade die door de werknemers is veroorzaakt.

Gebruik deze link om te stemmen. Ga daarna hieronder met elkaar in discussie.

Je kunt de uitslag naar jezelf laten mailen, zodat je een overzicht hebt, maar je kunt het ook hier zien. We zullen hier in de email aan bij de start van volgende week ook nog over rapporteren.

Share this video:

This video is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: