Hoe de Hoge Raad in de Kelderluik-zaak oordeelde

De Hoge Raad heeft ook geoordeeld over deze zaak en vond dat hier onrechtmatig gehandeld is, omdat er sprake was van gevaarzetting.

De Hoge Raad vond dat Sjouwerman (meneer S) het gat gemakkelijk met stoelen had kunnen barricaderen en zo de toegang tot het toilet helemaal had kunnen afsluiten. Daardoor zou het risico dat iemand in het kelderluik zou vallen veel kleiner worden. Ook had hij er rekening mee moeten houden dat cafébezoekers niet altijd even oplettend zijn bij hun gang naar het toilet, waardoor de kans op een ernstig ongeval groot was (HR 5 november 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB7079, NJ 1966, 136, Kelderluik).

Share this article:

This article is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen