Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen's online course, Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht. Join the course to learn more.

De bestuursrechtelijke procesgang

Lees de volgende casus

Carlijn en Jeroen hebben na lang zoeken hun eerste huis gekocht. Het heeft een tuintje en bevindt zich op loopafstand van het centrum van de stad. Het is niet groot, maar daar hebben Carlijn en Jeroen al rekening mee gehouden: ze gaan het achtertuintje omtoveren in een prachtige serre. Vóór de koop hebben ze al bij de gemeente geïnformeerd of ze voor zo’n uitbouw een vergunning nodig hebben en of die in hun geval verleend zou worden. Uit het contact met het college van b en w bleek dat dit geen probleem zou opleveren.

Als Carlijn en Jeroen een paar weken later de beschikking van het college van b en w betreffende de vergunning voor de uitbouw krijgen, zijn ze erg teleurgesteld. Ze mogen wel een deel van de tuin gebruiken voor het aanbouwen van de serre, maar niet de hele tuin.

Carlijn en Jeroen zijn het hier volstrekt niet mee eens. Maar wat nu? Moeten ze simpelweg genoegen nemen met een kleinere uitbouw? Of kunnen ze meteen naar de rechter stappen? Of moeten ze eerst klagen bij een bestuursorgaan? En zo ja, bij welk bestuursorgaan?

De video in de volgende stap gaat in op deze vragen.

Share this article:

This article is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen