De bestuursrechtelijke procesgang

Wat moet je doen als je het niet eens bent met een Awb-besluit? In deze video legt Adriaan uit hoe de bestuursrechtelijke procesgang er uitziet.

Share this video:

This video is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen