Noodrecht

Als er sprake is van een noodsituatie heeft de burgemeester in zijn gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en de veiligheid. Welke bevoegdheden heeft de burgemeester in zo’n situatie?

Share this video:

This video is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen