De noodverordening

Een noodverordening is een algemeen verbindend voorschrift (avv).

Een noodverordening bevat immers een zelfstandige norm. Een dergelijke verordening richt zich daarnaast niet tot een specifieke persoon voor een individueel geval, zoals bij een noodbevel wél het geval is. Noodverordeningen zijn met andere woorden algemeen naar persoon en voor herhaalde toepassing vatbaar.

Het verbod op het nuttigen van alcohol op een bepaalde plaats uit het Project X-voorbeeld is zo’n zelfstandige norm die zich niet richt tot een specifieke persoon, maar tot iedereen binnen de gemeente. Daarnaast kan dit verbod herhaaldelijk voor iedereen gelden; de politie kan er steeds weer een beroep op doen.

Je zou de noodverordening kunnen zien als een soort tijdelijke wet die de burgemeester mag afkondigen voor zijn eigen gemeente, maar alleen als er sprake is van (een ernstige dreiging van) een ernstige noodsituatie.

Share this article:

This article is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen