In de rechtszaal bij een strafrechtelijke zitting

In deze video legt Adriaan uit wat de gang van zaken is tijdens een strafzitting en welke vragen de rechter moet beantwoorden om tot een oordeel te komen.

Share this video:

This video is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen