Kun je onder je straf uitkomen door een 'vormfout'?

Je ziet dat als er problemen ontstaan bij de formele vragen het strafproces nog niet direct is ‘afgelopen’. Met andere woorden: je zult niet snel door een ‘vormfout’ onder je straf uitkomen.

Sommige fouten zijn op de zitting nog te repareren (zoals bepaalde fouten in de dagvaarding) en in andere gevallen kan de officier van justitie het vaak gewoon opnieuw proberen. Bij de materiële vragen daarentegen ligt dit anders. Als de rechter die vragen behandelt, komt hij tot een inhoudelijke beoordeling van de zaak. Als de rechter de verdachte dan niet veroordeelt, kan de officier in beginsel niet nog eens proberen de verdachte te vervolgen voor hetzelfde strafbare feit. Dit zou stuiten op het ne bis in idem-beginsel (art. 68 Sr).

Share this article:

This article is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen