Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.
Staatsblad op officielebekendmakingen.nl

Een juridische fictie

Voorschriften die voor iedereen gelden, moeten altijd algemeen bekendgemaakt worden in bijvoorbeeld het Staatsblad of een gemeenteblad. Ook is de geldende regelgeving te vinden op een officiële website van de overheid.

Dit zorgt ervoor dat iedereen de wet wel kán kennen. De fictie is dat iedereen de wet kent, omdat hij de wet kan kennen. Hierdoor kan iemand bijvoorbeeld ten overstaan van de rechter zich er niet op beroepen dat hij zich niet aan een regel hoefde te houden, omdat hij deze niet kent. Ons rechtssysteem zou niet functioneren indien dat zou kunnen.

Share this article:

This article is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support