Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

De grondrechten in het EVRM

De grondrechten in het EVRM zijn in principe uitsluitend klassiek. Deze rechten garanderen de vrijheid van de burgers tegenover de overheid.

Hoewel we in deze cursus gebruikmaken van de Grondwet en het EVRM, zijn er nog veel meer regelingen waar je grondrechten tegen kunt komen. De belangrijkste zijn:

Share this article:

This article is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support