Het kelderluik

Bekijk de bovenstaande video. Wat denk jij? Moet Coca Cola de schade vergoeden?

De reden dat meneer D de rechtspersoon Coca-Cola - en niet meneer S - aanspreekt, is dat meneer S een werknemer is van Coca-Cola. De werkgever is in veel gevallen aansprakelijk voor schade die door de werknemers is veroorzaakt.

Ga naar Govote.at en gebruik de code 20 68 3 om te stemmen. Ga daarna hieronder met elkaar in discussie.

We komen hier verderop in deze week op terug. Ook koppelen de uitslag terug in de e-mail aan het einde van de week.

Share this video:

This video is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen