Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Het kelderluik

Bekijk de bovenstaande video. Wat denk jij? Moet Coca Cola de schade vergoeden?

De reden dat meneer D de rechtspersoon Coca-Cola - en niet meneer S - aanspreekt, is dat meneer S een werknemer is van Coca-Cola. De werkgever is in veel gevallen aansprakelijk voor schade die door de werknemers is veroorzaakt.

Ga naar Govote.at en gebruik de code 20 68 3 om te stemmen. Ga daarna hieronder met elkaar in discussie.

We komen hier verderop in deze week op terug. Ook koppelen de uitslag terug in de e-mail aan het einde van de week.

Share this video:

This video is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support