Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Kelderluik: variant 1

Bekijk de bovenstaande video met een variant op de casus van het Kelderluik.

Is er in deze variant sprake van gevaarzetting volgens jou? Waarom? Geef hieronder je antwoord en betrek hierbij de criteria voor gevaarzetting.

In de volgende stap krijg je nog een andere variant.

Share this video:

This video is from the free online course:

Inleiding Nederlands recht: de eerste stappen in de wereld van het recht

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support