Want to keep learning?

This content is taken from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU)'s online course, Norwegian for Beginners 3. Join the course to learn more.

Dina: Julegaveåpning

Under juletreet på stua ligger det mange fine pakker, og nå skal familien åpne dem.

Christmas presents

Helt siden hun lærte å lese, har Dina vært familiens «pakkesjef», så det er hun som velger ut pakkene.

Men i år har mamma bestemt at Alex skal hjelpe til. Dina synes ikke at det er en god idé. «Alex kan jo ikke lese ordentlig ennå, så det kommer ikke til å gå så fort», tenker Dina.

Nå har Alex funnet en stor pakke bak juletreet.

Dina: Kom igjen, Alex. Du velger pakker, så leser jeg.

Alex: Nei, jeg vil lese selv.

D: OK, men skynd deg litt. Husk at det er mange pakker.

A: Hm … nei, det er for mange rare bokstaver. Du kan få lov til å lese for meg, Dina.

D: Å, så typisk! Skal vi se … Denne gaven er til Alex fra onkel Per og tante Kari.

A: Jippi! Den er sikkert bra!

Alex river av papiret og finner et stort byggesett med lego. Han åpner eska og legger seg straks ned på gulvet og begynner å bygge.

Boy playing Lego

Nå kan Dina være pakkesjef igjen. Pakkene til Alex legger hun til side, så han kan åpne dem seinere.

Etter en stund finner Dina en pakke som er til henne fra mamma og pappa.

D: Å, jeg håper, jeg håper …

Pappa: Hva håper du?

D: At det er det jeg tror … Ja! Et ordentlig speil-reflekskamera. Det er akkurat det jeg ønsket meg. Å, tusen takk!

Dina begynner å se nærmere på det nye kameraet sitt og glemmer resten av gavene.

SLR camera

Mamma: Dina? Skal jeg be Alex om å være pakkesjef nå, kanskje?

D: Hva? Nei, nei, nei! Jeg ble bare så opptatt av kameraet, men nå legger jeg det bort. Skal vil se … Her er en pakke til mamma fra pappa.


Ikke alle åpner gaver på Julaften. I noen land åpner man gavene 1. juledag, altså den 25., og i andre land feirer man ikke jul i det hele tatt.

Hva gjør folk der hvor du bor? Er det kanskje andre festiviteter man feirer og hvor man gir hverandre gaver?

Not everybody opens the presents on Christmas Eve. In some country people open their presents on the 25th and in other countries Christmas is not celebrated at all. What do people do there where you live? Are there other festivities perhaps which people celebrate and where people exchange presents?

Fortell oss gjerne! Men ikke glem å øve på Flashcards…

Tell us, please! But don’t forget to practise your vocabulary on Flashcards

Flashcards Norwegian to English

Flashcards English to Norwegian

Share this video:

This video is from the free online course:

Norwegian for Beginners 3

Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: