Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen, University of Cambridge & University Medical Center Groningen (UMCG)'s online course, Jongeren en hun psychische gezondheid. Join the course to learn more.
3.11
Grafische weergaven van Steve Jobs, oprichter van Apple
Steve Jobs

Wist je dat....

  • Het 2 april wereld autisme dag is om aandacht te vragen voor autisme

  • In de Verenigde Staten de autistische pop Julia is toegevoegd aan het programma Sesamstraat

  • Steve Jobs, oprichter van Apple, autistisch was. Er zijn nog meer bekende mensen die autistisch zijn of waren zoals: Mozart, Michael Jackson en Johnny Depp.

Share this article:

This article is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: