Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen, University of Cambridge & University Medical Center Groningen (UMCG)'s online course, Jongeren en hun psychische gezondheid. Join the course to learn more.
3.13

Introductie van ADHD

Noemde je iets met aandacht, druk, of chaotisch? Heel goed! In deze video licht Catharina Hartman kort toe wat ADHD is en welke onderwerpen aan bod zullen komen in deze module, namelijk:

  • Wat is ADHD?

  • Wat is wel en wat is geen ADHD?

  • Komt ADHD nu vaker voor dan vroeger?

  • Wat is de oorzaak van ADHD?

  • ADHD, en dan?

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: