Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen, University of Cambridge & University Medical Center Groningen (UMCG)'s online course, Jongeren en hun psychische gezondheid. Join the course to learn more.
3.18
Vier verschillend gekleurde poppetjes
Verschillende vormen

Verschillende types ADHD

In de vorige stappen heb je geleerd dat ADHD kan bestaan uit aandachtsproblemen en hyperactiviteit / impulsiviteit. Je hoeft niet tegelijkertijd last te hebben van deze klachten, maar dat kan wel.

Er zijn mensen met de diagnose ADHD die alleen last hebben van aandachtsproblemen. Dit wordt ADHD onoplettend type genoemd.

Er zijn ook kinderen en jongeren die alleen last hebben van hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit heet, je raadt het al, ADHD hyperactief-impulsief type.

Tot slot zijn er de kinderen en jongeren die zowel aandachtsproblemen als hyperactiviteit en impulsiviteit problemen hebben. Deze groep noemen we gecombineerd type.

Er zijn dus verschillende types ADHD.

Share this article:

This article is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: