Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen, University of Cambridge & University Medical Center Groningen (UMCG)'s online course, Jongeren en hun psychische gezondheid. Join the course to learn more.
4.18

Waarom komt antisociaal gedrag vaker voor in de pubertijd?

In de vorige stap werden al een aantal verklaringen genoemd voor waarom jongeren meer antisociaal gedrag vertonen dan kinderen of volwassenen. In deze video gaat René Veenstra hier verder op in.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: