Want to keep learning?

This content is taken from the University of Groningen, University of Cambridge & University Medical Center Groningen (UMCG)'s online course, Jongeren en hun psychische gezondheid. Join the course to learn more.
5.25
5 mensen die elkaar de box geven
Steun

Met wie zou jij kunnen praten?

Steun van anderen is heel belangrijk voor het vergroten van je veerkracht. Het is dus belangrijk dat je goede relaties maakt en onderhoudt met familie, leeftijdsgenoten, en andere mensen die voor jou belangrijk zijn en met wie je een goede band hebt. Deze mensen kunnen je namelijk later helpen om de steun te krijgen wanneer je dit nodig hebt.

Sommige jongeren hebben meer mensen om steun bij te vinden dan anderen, maar iedereen kan ergens terecht.

Hier vind je een lijst van mogelijke opties om steun te vinden. Bedenk voor jezelf wie dat voor jou zou kunnen zijn.

 • Ouders
 • Broer of zus
 • Oom of tante
 • Oma of opa
 • Vriend of vriendin
 • Leraar op school
 • Trainer/coach op de sportclub
 • Buurman of buurvrouw
 • Kennissen/vrienden op het internet
 • Vertrouwenspersoon of jeugdarts of jeugdverpleegkundige op school
 • Huisarts
 • Medewerkers van de kindertelefoon
 • Op de website van jouwGGD.nl kun je anoniem chatten met een hulpverlener

Share this article:

This article is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: