4.7
Logo Jellinek
Logo Jellinek

Animatie van Jellinek: jongeren en alcohol

In de vorige video vertelde Ina Koning over de risico’s van alcoholgebruik.

Via Jellinek - een Nederlandse instantie die alles weet over alcohol en drugs - zie je hier een animatie waarin nogmaals duidelijk wordt uitgelegd wat alcohol met je lichaam doet.

Share this article:

This article is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Get a taste of this course

Find out what this course is like by previewing some of the course steps before you join: