Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Ervaringen bij een psychose

Je hebt net gehoord over de stem die Maarten hoorde, maar er zijn meer dingen die je kunt ervaren tijdens een psychose. In deze video legt Hanneke Wigman aan de hand van een animatie uit wat voor ervaringen je kunt hebben bij een psychose.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support