5.9

Maarten over de oorzaken van zijn psychose

Maarten vertelt over de oorzaken die bij hem speelden.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen