Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Dagboek verhalen: wat hielp?

Je hebt net geleerd over de vaardigheden en gereedschappen die je veerkracht kunnen vergroten. In deze video lezen jongeren die in het begin van deze module over hun vervelende ervaringen voorlazen weer voor uit hun dagboek. Nu over welke vaardigheden en gereedschappen hen hebben geholpen bij hun vervelende ervaring.

Welke eigenschappen, vaardigheden, en “gereedschappen” hebben jou wel eens geholpen bij een vervelende gebeurtenis? Hieronder kun je dit met anderen delen en van elkaar leren.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support