Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Praten over je gevoelens

Als je iets naars hebt meegemaakt of je vervelend voelt probeer het dan niet in je eentje op te lossen, maar praat er zo vroeg mogelijk over met iemand die je vertrouwt. In deze video geeft Anne-Laura van Harmelen voorbeelden van met wie je zou kunnen praten als je iets vervelends hebt meegemaakt of wanneer je je rot voelt.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support