3.11
Grafische weergaven van Steve Jobs, oprichter van Apple
Steve Jobs

Wist je dat....

  • Het 2 april wereld autisme dag is om aandacht te vragen voor autisme

  • In de Verenigde Staten de autistische pop Julia is toegevoegd aan het programma Sesamstraat

  • Steve Jobs, oprichter van Apple, autistisch was. Er zijn nog meer bekende mensen die autistisch zijn of waren zoals: Mozart, Michael Jackson en Johnny Depp.

Share this article:

This article is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen