Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Waarom wordt iemand depressief?

In deze video legt Tineke Oldehinkel uit dat een depressie ontstaat door een combinatie van eigenschappen van de persoon en eigenschappen van de omgeving. Worden de oorzaken die jij net bij de vorige stap hebt ingevuld ook genoemd?

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support