Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Tijdelijk of langdurig antisociaal gedrag?

Je hebt net gelezen over het antisociale gedrag van Tom en Paul en de vraag beantwoord tot welke groep antisociaal gedrag zij behoren: tijdelijk of langdurig.

In deze video legt René Veenstra uit tot welke groep antisociaal gedrag Tom en Paul behoren en waarom.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support