Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Waarom noemen we autisme niet gewoon autisme?

In deze video legt Catharina Hartman uit dat er verschillende vormen zijn van autisme en dat er mildere en ernstige vormen van autisme bestaan. Omdat autisme zich in veel verschillende vormen en maten kan uiten wordt autisme officieel “autisme spectrumstoornissen” genoemd.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support