Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Waarom komt antisociaal gedrag vaker voor in de pubertijd?

In de vorige stap werden al een aantal verklaringen genoemd voor waarom jongeren meer antisociaal gedrag vertonen dan kinderen of volwassenen. In deze video gaat René Veenstra hier verder op in.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support