Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Langdurig antisociaal gedrag

Antisociaal gedrag komt dus redelijk vaak voor bij jongeren. Gelukkig is dit voor de meeste jongeren iets tijdelijks. In deze video legt René Veenstra uit dat er een kleine groep jongeren is die hun hele leven antisociaal gedrag blijft vertonen.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support