Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Tips voor faalangst

Er zijn speciale trainingen om leerlingen met faalangst om te leren gaan. Je huisarts kan je verwijzen naar een psycholoog of je kunt een online training, zoals deze van studiekring doen om te leren anders tegen situaties waarin je moet presteren aan te kijken.

Tip: Het is handig om de bovenstaande link in een nieuw tabblad te openen.

Maar je kunt er zelf vaak ook al heel veel aan doen! In deze video geven jongeren tips om beter met faalangst om te gaan.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support