Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.
Grafische weergaven van Steve Jobs, oprichter van Apple
Steve Jobs

Wist je dat....

  • Het 2 april wereld autisme dag is om aandacht te vragen voor autisme

  • In de Verenigde Staten de autistische pop Julia is toegevoegd aan het programma Sesamstraat

  • Steve Jobs, oprichter van Apple, autistisch was. Er zijn nog meer bekende mensen die autistisch zijn of waren zoals: Mozart, Michael Jackson en Johnny Depp.

Share this article:

This article is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support