Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.
Een jongen
Rob

Diagnose ADHD

Zie je dat het nog niet zo makkelijk is om de diagnose ADHD te stellen? Een zelf-test of een vragenlijst is dus niet genoeg.

Ook voor ouders is het moeilijk om vast te stellen of hun kind gewoon druk is, of dat er meer aan de hand is. Juist omdat de diagnose ADHD is gebaseerd op gedrag dat we allemaal wel eens hebben, of altijd hebben in sommige situaties, moet er voor het stellen van de diagnose een deskundige aan te pas komen, zoals een psychiater of een psycholoog. Zo’n persoon kan beter afwegen hoe ernstig de symptomen zijn en in welke mate ze het dagelijks leven belemmeren.

Share this article:

This article is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support