Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Alcohol en gezelligheid

Het gebruik van alcohol wordt vaak gezien als een manier om het gezellig te hebben of te maken, maar er zijn ook risico’s aan verbonden, vooral voor jongeren. In deze module gaan we in op het middelengebruik onder jongeren, de risico’s en wat je kunt doen als je niet of minder wilt gebruiken.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support