Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.
Logo Jellinek
Logo Jellinek

Animatie van Jellinek: jongeren en alcohol

In de vorige video vertelde Ina Koning over de risico’s van alcoholgebruik.

Via Jellinek - een Nederlandse instantie die alles weet over alcohol en drugs - zie je hier een animatie waarin nogmaals duidelijk wordt uitgelegd wat alcohol met je lichaam doet.

Share this article:

This article is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support