Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Het ontwikkelen van een verslaving

In deze video legt Ina Koning uit wanneer het gebruik van alcohol een probleem wordt.

De ene jongere raakt sneller verslaafd dan de andere. Dat wil niet zeggen dat sommige jongeren ongestraft heel veel en lang kunnen gebruiken; uiteindelijk raakt bijna iedereen die dat doet verslaafd.

Deze animatie toont goed hoe een verslaving tot stand komt en wat de gevolgen zijn.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support