Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Hoe vaak komen psychoses voor?

In de vorige stap ben je zelf op zoek gegaan naar het antwoord op deze vraag. In deze video wordt toegelicht hoe vaak en op welke leeftijd psychoses voorkomen. Verder legt Hanneke Wigman uit dat je ook lichte psychotische ervaringen kunt hebben, deze komen veel vaker voor dan echte psychoses.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support