Skip main navigation
We use cookies to give you a better experience, if that’s ok you can close this message and carry on browsing. For more info read our cookies policy.
We use cookies to give you a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or read our cookies policy for more information.

Eigenschappen die je veerkracht vergroten

Er zijn verschillende dingen die kunnen helpen je veerkracht te vergroten. In deze video bespreekt Anne-Laura van Harmelen karaktereigenschappen die kunnen bijdragen aan een goede veerkracht. Bijvoorbeeld het goed tegen stress kunnen.

Share this video:

This video is from the free online course:

Jongeren en hun psychische gezondheid

University of Groningen

Contact FutureLearn for Support